Historia
Z życia parafii
Nasi duszpasterze
Intencje i ogłoszenia
Brama III Tysiąclecia
Krzyże i kapliczki
Grupy parafialne
Siostry Służebniczki
Galeria zdjęć
Kamera internetowa
Ciekawe linki
Sakramenty
Pogrzeby
Kontakt
Różne
Z miłości do Słowa
 

Sakramenty w naszej Parafii

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w ostatnią niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godzinie 17.00 (lub 12.15). Nauki przedchrzcielne odbywają się w sobotę poprzedzającą chrzest o godzinie 19.00 w salce na organistówce. Do udziału w naukach zobowiązani są rodzie i rodzice chrzestni. Wcześniej rodzice dokonują zgłoszenia dziecka do Chrztu Św. W kancelarii parafialnej poprzez okazanie skróconego aktu urodzenia dziecka z Urzędu Sanu Cywilnego. Wybierając rodziców chrzestnych - rodzice powinni pamiętać o tym, iż mają to być osoby ochrzczone i bierzmowane należące do kościoła rzymskokatolickiego, będące osobami wierzącymi i nie mającymi przeszkód wskazanych przez prawo kanoniczne. Chrzestni spoza naszej Parafii muszą dostarczyć zaświadczenie z własnej Parafii, że mogą być dopuszczeni do godności bycia rodzicem chrzestnym.

Sakrament bierzmowania

Udzielany jest uczniom klas III gimnazjum. Uczniowie przygotowani są podczas katechezy szkolnej, oraz poprzez cykl spotkań formacyjnych w małych grupach. Kandydat musi także wykazać odpowiedni poziom wiedzy religijnej. Kandydaci ochrzczeni poza naszą Parafią zobowiązani są dostarczyć metrykę chrztu z Parafii w której przyjmowali Chrzest Święty.

Pierwsza Komunia Święta

Przygotowanie dzieci do Wczesnej Komunii Świętej odbywa się w ciągu całego roku podczas cotygodniowej katechezy w salce na organistówce. Do Pierwszej Komunii Świętej dzieci przygotowują się podczas katechezy szkolnej. Raz w miesiącu odbywa się spotkanie formacyjne dla rodziców tych dzieci. Wszyscy rodzice zobowiązani są do dostarczenia metryki chrztu dziecka - dotyczy to dzieci ochrzczonych poza naszą Parafią.

Sakrament pokuty

Codziennie pół godziny przez każdą Mszą Świętą.
W każdą sobotę i w każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 17.00.

Sakrament chorych

Odwiedziny chorych odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca.
W nadzwyczajnych przypadkach w każdej chwili.

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed terminem zawarcia związku małżeńskiego i przekładają następujące dokumenty:

  • metrykę Chrztu Świętego i Bierzmowania (dotyczy narzeczonych, którzy nie byli ochrzczeni w naszej Parafii - po taką metrykę muszą się zgłosić do Parafii w której zostali ochrzczeni)
  • zaświadczenie ukończenia katechezy młodzieżowej
  • dokument z Urzędu Stanu Cywilnego, jeżeli pragną przyjąć ślub konkordatowy
  • dowód osobisty
Narzeczonych obowiązują również:
  • cztery spotkania kursu przedmałżeńskiego prowadzonego w naszej Parafii w czasie Wielkiego Postu lub we wrześniu. Kurs prowadzony jest w soboty o godzinie 19.00 przez Księdza Proboszcza, oraz pracownika Przyparafialnej Poradni Życia Rodzinnego
  • trzy spotkania indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego
  • dekanalny dzień skupienia dla narzeczonych odbywający się w kościele św. Walentego w Bieruniu Starym
Zapisu na nauki przedślubne należy koniecznie dokonać przez stronę internetową narzeczenikatowicka.pl lub rodzina.katowicka.pl

Pogrzeb chrześcijański

Rodzina zmarłego(ej) powinna zgłosić do kancelarii parafialnej śmierć bliskiej sobie osoby w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu. Rodzina powinna jednocześnie dostarczyć:

  • kartę zgonu
  • podziękowanie dla najbliższych
  • jeżeli zmarły zamieszkiwał w innej Parafii, zezwolenie Proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego na pogrzeb w naszej Parafii

Regulamin cmentarza parafialnego

© 2004-2023 Parafia Chełm Śląski. All rights reserved