Historia
Z życia parafii
Nasi duszpasterze
Intencje i ogłoszenia
Brama III Tysiąclecia
Krzyże i kapliczki
Grupy parafialne
Siostry Służebniczki
Galeria zdjęć
Kamera internetowa
Ciekawe linki
Sakramenty
Pogrzeby
Kontakt
Różne
 

Zarys dziejów parafii

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z wieku XIII. W 1551 roku była tu pierwsza kaplica drewniana, a w 1660 roku bp Andrzej Trzebnicki poświęcił kościół murowany.
Przez kilka wieków (1391-1798) Chełm należał do diecezji krakowskiej, a potem do diecezji wrocławskiej. Kościół kilkakrotnie przebudowywano.
W latach 1850-1890 poszerzono go i zbudowano nawy boczne, a w latach 1904-1907 dobudowana została wieża. W 1935 roku zbudowano dom parafialny (obecnie organistówka).
Renowację kościoła przeprowadzono w latach 1970-1980; w 1985 roku wzniesiono kaplicę cmentarną.

 

 

© 2004-2024 Parafia Chełm Śląski. All rights reserved