Historia
Z życia parafii
Nasi duszpasterze
Intencje i ogłoszenia
Brama III Tysiąclecia
Krzyże i kapliczki
Grupy parafialne
Siostry Służebniczki
Galeria zdjęć
Kamera internetowa
Ciekawe linki
Sakramenty
Pogrzeby
Kontakt
Różne
Z miłości do Słowa
Paczka dla Ukrainy
 

Chór parafialny im. ks. Antoniego Chlondowskiego

Według kroniki parafialnej, początki działalności chóru sięgają roku 1901, gdy proboszczem w Chełmie był ks. Aleksander Lisek. Ożywił on śpiew kościelny, założył orkiestrę dętą, złożoną z ok. 100 muzykantów. Aby podnieść jej poziom, sprowadzono nawet orkiestrę ułanów z Gliwic, która w 1903 r. uczestniczyła w parafialnych obchodach srebrnego jubileuszu papieża Leona XIII.
Funkcję chóru parafialnego spełniały początkowo dziewczęta, należące do tzw. Marienverein. Odgrywały one też przedstawienia teatralne. Mimo że w okresie germanizacji chór wykonywał głównie pieśni w języku niemieckim, to jednak właśnie wówczas ks. Lisek skomponował muzykę do psalmów w przekładzie J. Kochanowskiego i wprowadził je jako "sławne nieszpory".
W latach poprzedzających okres Plebiscytu na Śląsku działał w Chełmie skromny chór kościelny, prowadzony przez organistę Karola Jaeschego i jego córkę. W chórze tym śpiewali nauczyciele i nauczycielki miejscowej szkoły oraz uzdolnione muzycznie uczennice - Paulina i Erna Austmanówny. Solistką chóru była Anna Schneider. Systematyczna działalność chóru rozpoczęła się na przełomie 1924/1925 roku, a rozwinęła się zwłaszcza, gdy organistą został Eryk Seemann, który sprowadzał nuty i mocno się angażował w sprawy muzyki kościelnej. Należał on do Związku Kół Śpiewaczych, prowadził orkiestrę. Próby chóru odbywały się w mieszkaniu organisty. Repertuar był bogaty. Chórzyści koncertowali w wielu parafiach, m.in. w kościele ewangelickim w Katowicach. W 1936 r. odbył się w Chełmie zlot okręgowy śpiewaków, a w rok później - zlot polskich chórów kościelnych dekanatu mysłowickiego. Przed wybuchem II wojny światowej chórzyści wystąpili po raz ostatni 15 VI 1939, podczas wizytacji pastoralnej ks. bp. Juliusza Bieńka, połączonej z bierzmowaniem.
Po wojnie wznowiono działalność chóru pod kierunkiem organisty Franciszka Jamrozego, która jest kontynuowana od 1974 r. pod kierunkiem Pana Czesława Pitery. Chór uświetnia śpiewem Msze św. i nabożeństwa oraz uroczystości lokalne, jego działalność i osiągnięcia wykraczają jednak poza zasięg parafii. Dwukrotnie chórzyści śpiewali w połączeniu z innymi chórami podczas przywitania Ojca św. Jana Pawła II (7 VI 1979 r. w Oświęcimiu Brzezince i 20 VI 1983 roku w Katowicach-Muchowcu), kilkakrotnie - w katowickiej Katedrze (m.in. 7 XII 1996 podczas rozpoczęcia peregrynacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w diecezji katowickiej). Chór koncertował też m.in. na Białorusi (1995 r.) i Ukrainie (1996). Poza diecezją występował m.in. w Płokach k. Trzebini, w Lutczy k. Rzeszowa, Śleszowicach k. Mucharza, w Rusinowicach k. Lublińca, w Czerwińsku nad Wisłą, gdzie znajduje się grób patrona chóru ks. Antoniego Chlondowskiego (w 1999 r.), w Górce Klasztornej (2000 r.), Łagiewnikach (2002 i 2005).
Dwukrotnie chórzyści gościli w Rzymie: od 11 IX do 18 IX 1998 podczas obchodów 20-lecia pontyfikatu Jana Pawła II (pielgrzymka organizowana przez Polski Związek Chórów i Orkiestr) oraz od 1 VII do 8 VII 2000 z okazji Roku Jubileuszowego.
Chór jest laureatem licznych nagród i wyróżnień na festiwalach. Nagrał utwory ks. Chlondowskiego dla Polskiego Radia (1991 r.), a w roku 2004 - płytę CD z pieśniami religijnymi i okolicznościowymi. 20 VI 2004 r. obchodził 80-lecie swej działalności. Chór i jego dyrygent otrzymali nagrodę starosty bieruńsko-lędzińskiego Clemens pro Kultura za upowszechnianie kultury.

 

© 2004-2023 Parafia Chełm Śląski. All rights reserved